“Aangezien homoseksualiteit aangeboren is, moet het wel ok zijn.”

Wat betekent het als homoseksualiteit is aangeboren, vanuit geloofsperspectief? Je kunt er immers niet veel aan doen hoe je geboren wordt.

“God zou je niet homo hebben gemaakt als Hij dat niet had gewild”

Er bestaan in deze wereld homo's. Aangezien God geen fouten maakt, kunnen we concluderen dat ze door God homo gemaakt zijn en dat Hij het zo bedoeld heeft?

“Het is bewezen dat homoseksualiteit aangeboren is”

De populairste theorie over de oorsprong van homoseksualiteit is dat het aangeboren is. Wat zeggen experts over dit onderwerp?