Wat speelt er? Zowel bij christenen als niet-christenen merk ik dat er verwarring is over wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. Je hebt de traditionele kijk erop en sinds een aantal jaren is er een beweging die beweert dat de bijbelteksten over homoseksualiteit verkeerd is ge├»nterpreteerd. Daarnaast wordt de discussie ingewikkelder gemaakt doordat aspecten als […]