De Bijsluiter

Wat speelt er?

Zowel bij christenen als niet-christenen merk ik dat er verwarring is over wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. Je hebt de traditionele kijk erop en sinds een aantal jaren is er een beweging die beweert dat de bijbelteksten over homoseksualiteit verkeerd is geïnterpreteerd. Daarnaast wordt de discussie ingewikkelder gemaakt doordat aspecten als biologie (aangeboren of niet?), Gods ontwerp, mensenrechten, etc. meegenomen worden. Wat ik in discussies “in real life”, op forums, social media en ook bij commentaar onder blogs of video’s veel tegenkom, is het heen en weer “gooien” van argumenten met weinig nuance. Met als gevolg dat de discussie partners uitgemaakt worden voor van alles en nog wat. Woorden als zondaar, homofoob, ouderwets en hel komen vrij vaak voor.

Doel

Met deze blog probeer ik de voor- en tegenargumenten op een rij te zetten en de Bijbelse visie op homoseksualiteit duidelijk te maken. Daarnaast probeer ik handvaten aan te reiken aan voorgangers die wil weten hoe ze met dit vraagstuk moeten omgaan. Voordat ik aan deze blog begon had ik talloze uren besteed aan theologische discussies in video’s, boeken van christenen die voor of tegen zijn en niet-christenen die voor, tegen of neutraal zijn, blogs, forums en social media. Desondanks durf ik niet te zeggen dat ik het volledige plaatje heb.

Voor wie?

Deze blog is geschreven voor christenen die (jarenlang) aan het worstelen zijn met homoseksualiteit en tegelijkertijd God proberen te volgen en maar geen duidelijk antwoord kunnen vinden of krijgen. Hopelijk kan deze blog een steentje bijdragen om duidelijkheid te verschaffen. Ook is deze blog bedoeld voor christenen die niet goed weten hoe ze moeten omgaan met een familielid of vriend(in) die met homoseksualiteit worstelt, of wat ze van het onderwerp moeten vinden of meer duidelijkheid willen hebben vanuit de theologie. Tot slot richt deze blog ook op christelijke leiders of christenen die mensen aan het discipelen zijn maar niet goed weten wat ze ervan moeten vinden of hoe ze hun discipelen die ermee worstelen beter kunnen helpen.