De laatste jaren is er veel discussie in en rondom de kerk over hoe de kerk om was gegaan en nog steeds omgaat met mensen die homoseksueel zijn en/of worstelen met homoseksualiteit. De kritiek is dat er zo over homoseksualiteit gepraat en/of de nadruk op gelegd wordt alsof homoseksualiteit de ergste zonde is. Waarom richt de kerk zich niet op ergere dingen is de vraag die critici hebben. Twee mensen van hetzelfde geslacht die van elkaar houden en seks met elkaar hebben kan toch nooit erger zijn dan iemand vermoorden?

Zondig, zondiger, zondigst?

Als christen is het ons streven om zo heilig mogelijk te leven. Dit houdt in dat we steeds meer op Jezus lijken en steeds minder zonden hebben. Ongeacht of de zonde “groot” of “klein” is, we doen er goed aan om ons ervan te bekeren, elke dag weer. Heeft het dan zin om zonden te rangschikken op ernst? Een zonde blijft een zonde. Vanzelfsprekend, sommige zonden die ook zo opgenomen zijn in de wet van het land waar je in woont, zoals een overval plegen waar doden vallen kunnen grotere gevolgen hebben dan misschien een pen stelen uit een winkel. Zowel voor jezelf als misschien je naasten. Het klopt misschien dat in sommige kerken de nadruk meer op homoseksuele zonden gelegd wordt, maar als die kerken de nadruk op andere zonden zou leggen betekent dat weer niet dat homoseksualiteit geen zonde meer is.

Omgaan met homoseksualiteit in de kerk

Over een ding kunnen we duidelijk zijn; Hoe de kerk voorheen is omgegaan met homoseksualiteit is erg schadelijk geweest, hoe goed de bedoelingen ook waren. Ook vandaag de dag zijn er nog steeds kerken die niet goed raad weten hoe om te gaan met het vraagstuk homoseksualiteit. Maar dit betekent niet dat er niet over gepraat moet worden. Het is juist goed dat kerken zich hierin verdiepen en een standpunt vormen dat consistent met haar gedrag is. De waarheid vertellen moet gepaard gaan met liefde. Zonder liefde is het kille waarheid, zonder waarheid is het laffe liefde.

Conclusie

Sommige kerken wisten en weten geen raad met homoseksualiteit, waardoor de indruk werd/wordt gewekt dat homoseksualiteit de allerergste zonde is. Het belangrijkste hierin is niet zozeer welke zonde erg of minder erg is, maar hoe heilig we willen leven voor Jezus. De kerk doet er goed aan zich te verdiepen in het onderwerp homoseksualiteit en een standpunt te vormen met bijbehorend consistent gedrag. Laten we de waarheid in liefde vertellen. Ongeacht om welke zonde het gaat.