Het vorige artikel ging over de wetenschappelijke kijk op de oorsprong van homoseksualiteit: is het aangeboren of niet? In dit artikel gaan we hier verder op in.

Aangeboren neigingen

Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde genen mogelijk gelinkt kunnen zijn aan bijvoorbeeld agressie, alcoholverslaving, depressie of zelfs ontrouw in relaties. Hoewel zulke neigingen aangeboren kunnen zijn, kunnen we moeilijk zeggen dat deze neigingen gezond zijn. Het is vervelend voor degenen die worstelen met deze aangeboren neigingen, aangezien ze er niet zelf voor gekozen hebben.

Het is aangeboren en dus ok

Betekent het dat als iets aangeboren is, dat automatisch goed is? Toen God het heelal en alles erin schiep keurde Hij alles goed. Totdat zonde in de wereld kwam en alles aangetast werd door zonde. Zoals we vandaag de dag zijn (ziek kunnen worden, neiging tot zonde, egoistisch zijn, lichamelijk afwijkingen hebben, etc.) is niet zoals God het oorspronkelijk had geschapen. Het is duidelijk dat aangeboren niet automatisch betekent dat het ok is. God wil dat we leven zoals Hij het wil. Het feit dat we geboren zijn met een zondige neiging betekent niet dat het het dan ok is om te zondigen. Biologie staat niet boven Gods wet. Maar, is homoseksualiteit dan niet anders? Dat gaat toch over liefde? En liefde kan toch niet fout zijn?

Liefde kan nooit fout zijn

Lieve daden, liefde tonen, empathie tonen, opofferende liefde zijn allemaal goede dingen.

Consistentie in acceptatie

Hoe zit het met een liefdesrelatie tussen een volwassen persoon en een kind? In de lijn van dezelfde redenatie zou dat dan ook goedgekeurd moeten worden, het gaat immers over liefde. Of een liefdesrelatie tussen een mens en een dier? Sommige mensen voelen zich eenmaal aangetrokken door dieren. Voor mensen die in naturalisme geloven (mensen zijn dieren) zou het ook geen probleem moeten zijn om dit te accepteren of als gezond aan te merken. Toch weten we uit de praktijk dat de acceptatie hiervan erg laag is en als belachelijk wordt gezien. Zou je dan niet om consistent te zijn ook om dezelfde reden (liefde) pedofilie en animofilie moeten accepteren als je ook homoseksualiteit accepteert?

Onze kijk is dat liefde op zichzelf niet fout is, maar dat de bepalende vraag is: tussen wie of wat.

Zo geschapen door God

Als God ons zo geschapen heeft, dan betekent het toch dat God het zo bedoeld heeft? Hij maakt tenslotte geen fouten.

In het volgende artikel gaan we hier op in: “God zou je niet homo hebben gemaakt als Hij dat niet had gewild“.