Verheldering

Om deze vraag te beantwoorden, is het handig om na te gaan wat het betekent ‘christen’ te zijn en hoe je dat wordt. Daarnaast is het ook noodzakelijk om te verhelderen wat hier met “homo zijn” bedoeld wordt.
Met christen wordt iemand bedoeld die Jezus als Heer en Redder heeft aangenomen. Wat daar precies voor nodig is wordt in Handelingen 2:38 verwoord. Als christen, of discipel van Jezus, proberen we Jezus na te volgen in alles.

Is homo zijn een zonde?

In de artikelen op deze website kun je lezen dat we tot de conclusie gekomen zijn dat homoseksualiteit een zonde is in de ogen van God. We hebben het hier niet over gevoelens hebben voor iemand van hetzelfde geslacht, maar iemand die deze verlangens heeft en het ook in daden omzet of praktiseert.

Jezus navolgen

Kan iemand authentiek voor Jezus kiezen terwijl deze persoon iets in zijn of haar leven nog niet kan en wil loslaten? Dat kan zeker, want anders zou iedereen bij bekering (en doop) al meteen perfect moeten zijn. Maar onze redding hangt af van wat Jezus heeft gedaan en niet van onze daden. Het punt is wel dat op het moment je een discipel bent van Jezus, je een proces in gaat van heiliging (in Engels ‘sanctification’) oftewel heiliger worden. Het punt is wat voor zonden we hebben, we ons daar van bekeren. We kunnen niet in Christus zijn en blijvend zondigen (lees: in dezelfde zonde blijven zitten). Uiteraard worstelt iedereen met zonde en zal het niet van de ene op de andere dag weg zijn, vooral als het een gewoonte is geworden. Maar erkennen dat het een zonde is, de zonde belijden en er wat aan doen is wel het minimale. Als je christen bent en er zonden zijn die je niet wilt opgeven (hoe moeilijk het ook is), dan is de vraag of dat zo bevorderend is voor je relatie met Jezus.

Conclusie

Je kunt de keus hebben gemaakt om Jezus na te volgen en nog steeds zonden hebben in je leven, maar het is wel de bedoeling dat je steeds heiliger wordt. Als je beweert dat je christen bent en homoseksualiteit wilt blijven praktiseren dan is de vraag wat je belangrijker vindt: Zijn wil of jouw wil. Dat is de vraag die iedere christen voor zichzelf moet beantwoorden om welke zonde het ook gaat.