Jezus Christus heeft over veel onderwerpen onderwezen zoals liefde, rechtvaardigheid, genade. De vraag is, heeft hij ook iets over homoseksualiteit gezegd? En wat voor conclusies kunnen we daar aan verbinden?

Jezus over homoseksualiteit

Zoals je waarschijnlijk al wist, in de evangeliën heeft Jezus niets gezegd over homoseksualiteit. Maar Jezus was wel duidelijk over de intenties van God wat betreft het huwelijk. Toen Jezus een vraag werd gesteld over scheiden, antwoordde Hij in Mattheüs 19:4-6 als volgt: “Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.” Hier liet Jezus weten wat de standaard is van God door de originele gedachte over het huwelijk uit Oude Testament aan te halen. Wat hiervan afwijkt komt dus niet overeen met Gods wil voor het huwelijk.

Jezus en het Oude Testament

In Mattheüs 5:17-19 staat: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.” Jezus laat hier weten dat de Wet (waar Leviticus ook onder valt) nog steeds geldig is en dus indirect ook de Leviticus passages over homoseksualiteit. Het is op zich ook niet raar dat Jezus in de evangeliën niets directs over homoseksualiteit heeft gezegd, aangezien dat in het OT al duidelijk beschreven is hoe God ernaar kijkt.

Jezus, Gods Woord

Heel de Bijbel, Gods Woord, is geïnspireerd door God. In Johannes 1:1-4 wordt Jezus het Woord genoemd. Zoals we weten van Genesis 1 werd alles geschapen door Gods gesproken woord. Dit wordt herhaald in Psalm 33:6, “…Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.” en komt terug in Johannes 1:3, “Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.” Aangezien Jezus het Woord van God is, zal de Bijbel Jezus zelf niet tegenspreken.

Conclusie

Jezus heeft in de evangelieën niet direct gesproken over homoseksualiteit. Wel heeft Hij indirect daarover gesproken, door Gods intenties van het huwelijk in Genesis aan te halen. Jezus vertelde ook dat de Wet nog steeds van kracht is en dus ook de passages over homoseksualiteit in Leviticus. Daarnaast is Jezus Gods Woord en Zijn Woord zal Hemzelf niet tegenspreken. Dus ook al heeft Jezus niet direct over homoseksualiteit gesproken, we kunnen wel concluderen hoe Hij erover denkt.