Een van de tegenargumenten dat Genesis 19 niet over homoseksualiteit gaat is dat de mannen van Sodom erop uit waren om de twee gasten van Lot beter te leren kennen zonder seksuele connotatie. De mannen van Sodom zouden de bezoekers willen leren kennen omdat ze bezorgd zijn dat er vreemdelingen hun stad waren binnengekomen.

Genesis 19:4-9 (HSV)
4 Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd.
5 Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.
6 Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich,
7 en hij zei: Mijn broeders, doe toch geen kwaad!
8 Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad hebben; laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen.
9 Toen zeiden zij: Ga opzij! Ook zeiden ze: Deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn! Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. Zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken.

Leren kennen of gemeenschap hebben?

Het gebruikte woord voor gemeenschap (vers 5) in het Hebreeuws is yāda’, met als betekenis “kennen”. Dit kan vertaald worden als o.a. leren kennen, kennis of bekwaamheid opdoen, herkennen, ervaring opdoen, maar ook een persoon vleselijk leren kennen (m.a.w. seksuele gemeenschap). In Genesis De vraag is wat de beste vertaling is gezien de context. Is het leren kennen als in kennismaken of gemeenschap hebben?

Kwaad doen

In vers 7 zegt Lot tegen de mannen van Sodom: “Mijn broeders, doe toch geen kwaad!”. Als het woord yāda’ in vers 5 daadwerkelijk vertaald moet worden als leren kennen in plaats van gemeenschap hebben, waarom zou Lot het aanmerken als kwaad doen? Bovendien beschouwden de mannen van Sodom het zelf ook als kwaad doen. In vers 9 zeggen de mannen namelijk in reactie op de weigering van Lot om de twee gasten naar buiten te brengen: “Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun.” Gaan ze Lot zo goed leren kennen dat er kwaad wordt gedaan? Hoe zou dat dan gedaan worden? Bijvoorbeeld door hele persoonlijke vragen te stellen?

Dochters van Lot

Daarnaast bood Lot, gek genoeg, zijn dochters aan om in plaats van de gasten bij de mannen te brengen. Als vers 8 niet in het licht gezien wordt van gemeenschap hebben, dan is het vreemd dat Lot zegt dat de dochters nog met geen man kennis gemaakt hebben. Het woord yāda’ wordt in vers 8 wel degelijk gebruikt om de maagdelijkheid van de dochters te benadrukken. Als het verzoek van de mannen geen seksueele connotatie had, maakt dit Lots reactie dan niet nog gekker?

Conclusie

De mannen van Sodom waren wel degelijk uit op seks met de gasten van Lot. Door de woorden te interpreteren als leren kennen wordt er geen rekening gehouden met het kwaad doen dat de mannen van Sodom voor ogen hadden en het te bestempelen als kwaad doen door Lot. Daarnaast wordt het aanbieden van Lots dochters nog gekker dan het al was.

Dit artikel is onderdeel van de reeks Sodom en homoseksualiteit.