Sommigen beargumenteren dat Sodom niet gestraft werd voor homoseksualiteit maar voor hun ongastvrijheid. Gastvrijheid, zo wordt beargumenteerd, is heilig in die cultuur. Lot had twee gasten die in huis genomen en de mannen in de stad wilden seks met de gasten hebben (Genesis 18, 19). Volgens hun redenering ging het niet om het homoseksuele aspect, maar om het feit dat de mannen niet gastvrij omgingen met de gasten.

Zonden van Sodom

Deze redenering houdt geen rekening met wat er in de Bijbel staat over Sodom voordat deze daad van “ongastvrijheid” heeft voorgedaan. Sodom was namelijk al veroordeeld voordat de twee gasten daar aankwamen (Genesis 18:20-21). Ongastvrijheid kwam vast voor in Sodom, maar dat was niet het enige waar ze voor veroordeeld waren. In de Bijbel lezen we dat o.a. seksueel geweld (Genesis 19), onverschilligheid naar de armen (Ezechiël 16:49) en onreine seksuele verlangens (Judas 1:7) onderdeel waren van de aanklacht tegen Sodom. Het reduceren van de zonde van Sodom tot ongastvrijheid is een onderschatting van de ernst van het moreel verval dat aanwezig was.

Volgens Jezus gaat het ook om ongastvrijheid