Sommigen beargumenteren dat Sodom niet gestraft werd voor homoseksualiteit maar voor hun ongastvrijheid. Gastvrijheid, zo wordt beargumenteerd, is heilig in die cultuur. Lot had twee gasten die in huis genomen en de mannen in de stad wilden seks met de gasten hebben (Genesis 18, 19). Volgens hun redenering ging het niet om het homoseksuele aspect, maar om het feit dat de mannen niet gastvrij omgingen met de gasten.

Zonden van Sodom

Deze redenering houdt geen rekening met wat er in de Bijbel staat over Sodom voordat deze daad van “ongastvrijheid” heeft voorgedaan. Sodom was namelijk al veroordeeld voordat de twee gasten daar aankwamen (Genesis 18:20-21). Ongastvrijheid kwam vast voor in Sodom, maar dat was niet het enige waar ze voor veroordeeld waren. In de Bijbel lezen we dat o.a. seksueel geweld (Genesis 19), onverschilligheid naar de armen (Ezechiël 16:49) en onreine seksuele verlangens (Judas 1:7) onderdeel waren van de aanklacht tegen Sodom. Het reduceren van de zonde van Sodom tot ongastvrijheid is een onderschatting van de ernst van het moreel verval dat aanwezig was.

Volgens Jezus gaat het ook om ongastvrijheid

Sommigen gebruiken Marcus 6:11 als argument dat volgens Jezus de zonde van Sodom ongastvrijheid is. In die vers heeft Jezus niets over homoseksualiteit gezegd. Als je die passage leest (Marcus 6:7-13) dan kom je erachter dat het over het uitzenden van de discipelen gaat om te evangeliseren. De boodschap van Jezus was om de discipelen te leren op God te vertrouwen dat Hij voor ze zal zorgen. En als mensen ze niet wilden ontvangen (ongastvrijheid), ze verder moesten gaan. Het ging daar niet over het huwelijk tussen man en vrouw, het is dan ook niet vreemd dat Jezus dat niet benoemde.

Heeft Jezus überhaupt ooit iets gezegd over homoseksualiteit? Als Hij dat niet heeft gedaan, waarom maken we er dan zo’n punt van? En betekent het dan niet gewoon dat homoseksualiteit geen zonde is? Lees verder in het artikel: “Wat heeft Jezus over homoseksualiteit gezegd?“.

Dit artikel is onderdeel van de reeks Sodom en homoseksualiteit.