Er wordt wel eens gezegd dat de zonde van sodom verkrachting is, maar niet homoseksualiteit. Volgens deze redenatie waren de mannen van Sodom waren eropuit om de gasten te vernederen en ze te laten weten wie daar de baas is door ze te verkrachten. De geweldadige praktijken in Genesis 19 verschillen enorm met monogame homoseksuele relaties is een veelgehoorde verklaring. Het moet gezegd worden dat verkrachting in vergelijking met monogame relaties, zowel hetero- als homoseksueel, niet als hetzelfde moet worden gezien.

Homoseksualiteit in Sodom

In Genesis 19 staat dat alle mannen van de stad, jong en oud, naar het huis van Lot gingen. Zouden echt alle mannen in hun hoofd gehad hebben om die twee gasten te dwingen tot seks of zaten er ook mannen tussen die het wilden zien gebeuren? Hoe dan ook, de mannen van Sodom waren of uit op geforceerde homoseksuele daden of steunden het. Daarnaast laat dit ook zien dat homoseksuele handelingen tussen mannen niet ongewoon was.

Immorele seks in Sodom

In Ezechiel 6:50 staat over Sodom dat “Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor Mijn aangezicht. Daarom deed Ik hen weg, zodra Ik het gezien had.”. Het woord voor gruweldaad in het Hebreeuws dat gebruikt wordt is hetzelfde als in Leviticus 18:22 en 20:13 om sex tussen twee mannen te omschrijven. En in 2 Petrus 2:6-7 wordt de “losbandige levenswandel” van de mensen in Sodom genoemd. Het Griekse woord dat hier gebruikt is voor “losbandig” komt meerdere keren voor in de Bijbel en wordt telkens gebruikt in de context van seksuele zonde. Hoofdstuk 1 vers 7 van Judas vertelt dat de Sodomieten hoererij bedreven hebben. Het is duidelijk dat immorele seks geen uitzondering was in Sodom.

Conclusie

De zonde van Sodom had op z’n minst te maken met immorele seks, of het nou vrijwillig of verkrachting is. Hoewel de verzen over Sodom niet de sterkste bewijzen zijn tegen homoseksualiteit, zijn ze wel significant om te laten zien dat homoseksualiteit een van de zonden van Sodom was.

Dit artikel is onderdeel van de reeks Sodom en homoseksualiteit.