Sodom was volgens de Bijbel zo zondig dat God besloten had om het te vernietigen (Genesis 19:13). Over dit punt zal er weinig discussie zijn. Waar de meningen wel over zijn verdeeld is of homoseksualiteit tot een van de aanklachten behoorde.

Achtergrond

Abraham en Lot (de zoon van zijn broer) bezaten zoveel vee dat er te weinig land was om samen te blijven wonen. Ze besloten uit elkaar te gaan. Abraham bleef met zijn gezin in Kanaän wonen en Lot trok met zijn gezin in oostelijke richting tot aan Sodom (Genesis 13:2-12). De inwoners van Sodom waren slecht en grote zondaars (Genesis 13:13). God liet Abraham weten dat Hij van plan was deze stad te vernietigen vanwege hun zonden (Genesis 18:20-23). Abraham probeerde te onderhandelen met God die stad niet te vernietigen, wetende dat zijn neef Lot daar woonde. God beloofde Abraham om de stad te sparen als Hij daar tien rechtvaardige mensen zou vinden. Die werden niet gevonden.

Twee engelen (mannen) kwamen ’s avonds aan in Sodom en Lot ontving ze als gasten bij hem thuis. Alle mannen van Sodom, jong en oud, omsingelden Lots woning en vroegen Lot om de twee mannen naar buiten te brengen zodat ze gemeenschap konden hebben met ze (Genesis 19:1-11). Lot weigerde mee te werken en verzocht de groep mannen om de twee gasten niets aan te doen. (Vreemd genoeg boodt Lot zijn dochters aan.) De groep mannen dreigden toen om Lot meer kwaad aan te doen dan de twee dan de twee gasten (Genesis 19:9). Uiteindelijk spoorden de twee mannen Lot aan om met z’n gezin te vluchten omdat de vernietiging van Sodom eraan kwam.

Behoorde homoseksualiteit tot de aanklachten tegen Sodom?

Is het terecht om aan te nemen dat dit stuk in de Bijbel homoseksualiteit veroordeeld? Of gaat het om zonden die niets met homoseksualiteit te maken hebben? De meest gehoorde argumenten dat homoseksualiteit niet tot de aanklachten behoren zijn:

1) Het verzoek om de mannen/engelen in Sodom te leren kennen was niet seksueel bedoeld
2) De zonde van Sodom was verkrachting, niet homoseksualiteit
3) De zonde van Sodom was ongastvrijheid, niet homoseksualiteit
4) Volgens Jezus gaat het ook om ongastvrijheid

Hoe sterk zijn deze argumenten? Lees en beoordeel zelf door bovenstaande links te gebruiken.