Sodom was volgens de Bijbel zo zondig dat God besloten had om het te vernietigen (Genesis 19:13). Over dit punt zal er weinig discussie zijn. Waar de meningen wel over zijn verdeeld is of homoseksualiteit tot een van de aanklachten behoorde.

Achtergrond (opfrisser)

Abraham en Lot (de zoon van zijn broer) bezaten zoveel vee dat er te weinig land was om samen te blijven wonen. Ze besloten uit elkaar te gaan. Abraham bleef met zijn gezin in Kanaän wonen en Lot trok met zijn gezin in oostelijke richting tot aan Sodom (Genesis 13:2-12). De inwoners van Sodom waren slecht en grote zondaars (Genesis 13:13). God liet Abraham weten dat Hij van plan was Sodom te vernietigen vanwege hun zonden (Genesis 18:20-23). Abraham probeerde te onderhandelen met God om Sodom niet te vernietigen, wetende dat zijn neef Lot daar woonde. God beloofde Abraham om Sodom te sparen als Hij tien rechtvaardige mensen zou vinden in Sodom. Die werden niet gevonden. Twee engelen kwamen ’s avonds aan in Sodom en Lot ontving ze als gasten bij hem thuis. Alle mannen van Sodom, jong en oud, omsingelden Lots woning en vroegen Lot om de mannen naar buiten te brengen zodat ze gemeenschap konden hebben met ze (Genesis 19:1-11).

Behoorde homoseksualiteit tot de aanklachten tegen Sodom?

De meest gehoorde argumenten dat homoseksualiteit niet tot de aanklachten behoorde zijn:

1) Het verzoek om de mannen/engelen in Sodom te leren kennen was niet seksueel bedoeld
2) De zonde van Sodom was verkrachting, niet homoseksualiteit
3) De zonde van Sodom was ongastvrijheid, niet homoseksualiteit
4) Volgens Jezus gaat het ook om ongastvrijheid

Hoe sterk zijn deze argumenten? Lees en beoordeel zelf door bovenstaande links te gebruiken.